นายแพทย์วิชัย ขัตติยวิทยกุล นายแพทย์สาธารณสุขขอนแก่น
เปิดเผยว่า ปัจจุบันการกลับมาระบาดของเชื้อโรคที่ดื้อยา และต้านยาปฏิชีวนะกลายเป็นปัญหาให้กับวงการแพทย์ในโลกอย่างมาก องค์การอนามัยโลก จึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษ เพราะขณะประชาชนหลายประเทศมีการดื้อยาหลายชนิดพร้อมกัน โดยเฉพาะยาที่ใช้รักษาโรคอุจจาระร่วง ทางองค์การอนามัยโลกจึงได้แนะนำให้ประชาชนใช้ยาเตร้าไซคลิน ซึ่งเป็นยาราคาถูกเป็นอันดับแรก จากการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาสม่ำเสมอของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 พบว่า เชื้อดื้อยาเริ่มมากขึ้น โดยทุกภาคของประเทศมีร้อยละ 50.2
"ในภาพรวมของ จ.ขอนแก่น พบมีการดื้อยาดังกล่าวร้อยละ 96.6 ในโรงพยาบาลขอแก่นพบร้อยละ 42 ผลการดื้อยาที่สูงขึ้นนี้นับเป็นอันตรายอย่างยิ่ง และจะส่งผลกระทบต่อการเจ็บป่วยให้นานขึ้น และมีอัตราการตายของผู้ป่วยสูงขึ้นด้วย" นายแพทย์วิชัย กล่าว
น.พ.วิชัย กล่าวว่า สสจ.ขอนแก่น ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ยา และการดื้อยาเตร้าไซคลินในผู้ป่วยอุจจาระร่วงอย่างแรงจำนวน 86 คน พบสาเหตุที่ทำให้เกิดการดื้อยาดังกล่าวคือ การหยุดกินยาเอง การกินยาพร้อมอาหาร การกินยาไม่ครบเวลา นอกจากนี้พฤติกรรมคนไทยมักนิยมซื้อยากินเอง และส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ในเรื่องโรค หรือยาต่าง ๆ จึงมีการใช้ยาผิด ๆ ใช้ยาแรงเกินไป ใช้ยาไม่ถูกกับโรค ใช้ยาตามคำโฆษณา หรือซื้อยาชุดมากินเอง เมื่อไม่ได้ผลจึงเปลี่ยนไปใช้ยาอย่างอื่นเรื่อยไป จึงทำให้เชื้อดื้อยามากขึ้น และมีโอกาสดื้อยาตัวอื่น จนทำให้การรักษาโรคไม่ได้ผล และเกิดอันตรายจากการใช้ยาสูง และเกิดปัญหาต่อระบบสุขภาพได้
"สำหรับการแก้ปัญหาเรื่องดื้อยานั้น แพทย์แนะนำให้ผู้ป่วยกินยาให้ครบและกินให้ถูกต้องตามแพทย์สั่ง ในส่วนของเจ้าหน้าที่นั้นก็จำเป็นต้องแนะนำให้ผู้ป่วยกินยาให้ถูกต้องตามแพทย์สั่ง ส่วนร้านขายยาต้องดำเนินการให้รู้เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะด้วย ควบคู่ไปกับการใช้มาตราการควบคุมอาหารและยา เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย" น.พ.วิชัย กล่าว....

http://www.rayong.go.th/pass5.html