การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการคำนวณ ทางคณิตศาสตร์ 2


ตอนที่ 1 การบวก ลบ คุณ และหาร เลข แทนการใช้เครื่องคิดเลข


1.1 การบวก (สำหรับจำนวนตัวเลยที่มาก)

........เนื่องจากการใช้การบวกทีละจำนวนไม่สะดวก ดังนั้นสามารถบวกได้ทีละหลายสิบจำนวนจนถึงเป็นร้อยเป็นพันจำนวนได้ โดยใช้วิธีการดังนี้

วิธีที่ 1

1.1 ใส่ตัวเลขลงในแต่ละเซล (โดยใส่เรียงติดกัน เพื่อความสะดวก)
ตัวอย่าง เช่นต้องการบวก 15 17 15 ... 72 ทั้งหมด 50 จำนวน
เช่นดังภาพ

การใช้โปรแกรม Microsoft  Excel  เพื่อการคำนวณ ทางคณิตศาสตร์ 2

1.2 เลือกเซลใดเซลหนึ่งที่ต้องการให้คำตอบไปปรากฏ
1.2.1 พิมพ์ = sum(a1:j5) ซึ่งหมายถึง ตัวเลขที่มีอยู่ในเซล a1 ถึง เซล j5
และ =sum( หมายถึงเริ่มทำการบวก
(ไม่ต้องกังวลเรื่องเส้นสีน้ำเงินที่ปรากฏขึ้น)

การใช้โปรแกรม Microsoft  Excel  เพื่อการคำนวณ ทางคณิตศาสตร์ 2

1.2.2 กด Enter ที่แป้นพิมพ์ จะได้ผลลัพธ์

การใช้โปรแกรม Microsoft  Excel  เพื่อการคำนวณ ทางคณิตศาสตร์ 2


วิธีที่ 2 กรณีที่การบวก ไม่เต็มแถว เช่น บวกจำนวน 49 จำนวน

2.1 ใส่ตัวเลขให้ครบ 49 จำนวน ดังภาพ

การใช้โปรแกรม Microsoft  Excel  เพื่อการคำนวณ ทางคณิตศาสตร์ 2

2.2 เลือกเซลใดเซลหนึ่งบนพื้นที่ว่าง
พิมพ์ =sum(A1:J4)+sum(A5:I5) ให้สังเกตสีเส้นที่ปรากฏเป็นสีน้ำเงิน และสีเขียว ที่ครอบคลุมตัวเลข

การใช้โปรแกรม Microsoft  Excel  เพื่อการคำนวณ ทางคณิตศาสตร์ 2

2.3 จากนั้นกด Enter เหมือนเดิม คำตอบจะปรากฎขึ้นมาที่เซลที่ต้องการคำตอบ

คนฟังเพลง คิดว่าคงอ่านคงเข้าใจวิธีการบ้างนะคะ