เอางูไปคั่ว...เอานางไปนึ่งข้าวให้กิน..อิๆๆ::)

เร่เข้ามา..เร่เข้ามา..เมียงู..

เร่เข้ามา..เร่เข้ามา..เมียงู..