กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

หัวข้อ: การจดทะเบียนสมรส

Blogger
 1. #1
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  10,100
  บล็อก
  9

  การจดทะเบียนสมรส


  คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส
  - จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และต้องนำบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย
  กรณีที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสได้ ส่วนผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
  ขึ้นไปสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง
  - ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ
  - ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา
  - ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น
  - ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้
  - หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่
  * คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
  * สมรสกับคู่สมรสเดิม
  * มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์
  * ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้
  * ชายหญิง ที่มีอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาตให้สมรสได้

  เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส
  - บัตรประจำตัวประชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
  - สำเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างประเทศ
  - หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้น
  มอบหมาย พร้อมแปล(กรณีชาวต่างประเทศขอจดทะเบียนสมรส)
  - สำเนาทะเบียนบ้าน

  ขั้นตอนในการขอจดทะเบียนสมรส
  - การจดทะเบียนสมรส สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส
  - คู่สมรสยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ
  หรือสำนักทะเบียนเขตใดก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส
  - คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องนำบิดาและมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาให้ความยินยอม
  - คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย เป็นคนต่างด้าว ต้องขอหนังสือรับรองสถานภาพบุคคล
  จากสถานทูตหรือกงสุลสัญชาติที่ตนสังกัด หนังสือรับรองนั้น ต้องแปลเป็นภาษาไทยและมีคำรับรอง
  การแปลถูกต้อง ยื่นพร้อมคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ
  หรือสำนักงานเขต

  ค่าธรรมเนียม
  การจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนที่จด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
  การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน ต้องเสียค่าธรรมเนียน 200 บาท พร้อมจัดยานพาหนะ
  รับ - ส่ง นายทะเบียน
  การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียนในท้องที่ห่างใกล เสียค่าธรรมเนียม 1 บาท


  โค้ด PHP:
  ที่มา เว็บไซน์กรมการปกครอง 

 2. #2
  BIG ASS
  Guest
  อายุเกินแล้ว จดบ่อได้ดอก หลูโตน คนซิมาลำบากนำ ::)

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •