ไปเจอมาที่หนึ่ง ลองเข้าไปดูนะครับ
นิทานก้อมชุดที่ 2

กินต้มไก่
http://th.upload.sanook.com/A0/441deaf01f51895e738511266bff740d

จารย์บวชโดน
http://th.upload.sanook.com/A0/a031a57cac8fedac25be7d12038f0116

ไปเก็บใบตอง
http://th.upload.sanook.com/A0/35dfe4ddec9478d54cd84d45c3c1b936

ควายกินผ้า
http://th.upload.sanook.com/A0/21fd843fc480d66700f9d57243f0f380

ควายหาย
http://th.upload.sanook.com/A0/d560f79a389373798165c133e3486a4d

ตลกตกรถ
http://th.upload.sanook.com/A0/da382ce741a60c24bb8374c4673af15b

บักแหมบ
http://th.upload.sanook.com/A0/0a857324b3402ef75a8f33fcaa80042b