เพลงสวัสดีปีใหม่จ้า
เพลงไชโยปีใหม่
เพลงรำวงปีใหม่
เพลงรื่นเริงเถลิงศก