ไฮ่เหล๋า ........ ไร่ร้างหรือพื้นที่เคยเป็นไร่มาก่อน
ผ้าซ๋วง ......... กางเกง
เข่าเปียน ........ข้าวเม็ดเล็กที่ได้จากการคัดเเล้ว
ทุงเลา ........ ยุ้งข้าว
หล๊าก หลัก ..... ไกล่ ไกล หรือไกลมากนั้นเอง
ผักเหนาะ ...... ใบบัวบก
พ่าย ...... ข้ามหรือลัดเลาะ
ปอจู้...แม่จู้.................แฟนหนุ่ม...แฟนสาว
เบ่าย์สะลางก้านขาว.....ใบแมงลัก