คึดฮอดทางบ้านยุ เกือบสิสองปีแล้วบ่อได้กลับ แต่หว่าปีใหม่นี้ข้าวจี่คือสิบ่อได้เมือยามบ้าน คึดฮอดผู้เฒ่าแต่กะสิหาเวลาไปยามเผิ่นยุ เร็วนี้หล่ะ จั่งได๋กะขอให้ทุกคนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลกะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเด้อครับ หม่วนๆๆทางบ้านเฮา โชคดีปีใหม่หละกะขอให้ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง บ่อเจ็บบ่อไข้ รวยๆๆๆ ทุกๆๆคนเด้อครับ ..