บุญบั้งไฟ..เมืองนอกบ้อ..คึเล่นขี้ตม

บุญบั้งไฟ..เมืองนอกบ้อ..คึเล่นขี้ตม

บุญบั้งไฟ..เมืองนอกบ้อ..คึเล่นขี้ตม