วิธีปฏิบัติเมื่อเป็นโรคความดันโลหิตสูง


ข้อควรปฏิบัติเมื่อรู้ว่าเป็นความดันโลหิตสูง ดังนี้

1. ลดน้ำหนักตัว โดยเฉพาะในคนที่น้ำหนักเกินมาตรฐาน พบว่าน้ำหนักตัวที่ลดลงทุก 1 กิโลกรัม
จะทำให้ค่าความดันลดลง 2.5/1.5 มม.ปรอท เฉพาะในคนที่อ้วน

2. ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่เค็มจัด เพื่อลดปริมาณเกลือที่ทำให้ความดันโลหิตสูง เลือกรับประทานอาหารที่มีไขมัน
น้อย เกลือน้อย เพิ่มผักและผลไม้จะสามารถช่วยลดความดันค่าบน (Systolic BP ) ได้ถึง 11 มม.ปรอท

3. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ จะสามารถลดความดันค่าบน ( Systolic BP ) ได้ถึง 10 มม.ปรอท

4. ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ พบว่าถ้าออกกำลังกายสม่ำเสมอ 5 ครั้ง/สัปดาห์ อย่างน้อย 30 นาที/ครั้ง จะช่วย
ลดความดันค่าบน (Systolic BP) ได้ 2-10 มม.ปรอท

5. ทำจิตใจให้สบายไม่เครียด และวิตกกังวล

6. สตรีที่มีความดันโลหิตสูงจากยาคุมกำเนิด ควรหยุดยาและปรึกษาแพทย์ เพื่อหาวิธีคุมกำเนิดที่เหมาะสม

7. รับประทานยาตามแพทย์แนะนำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจวัดความดันโลหิตและปรับยาให้เหมาะสม

รู้อย่างนี้แล้ว ใครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง อย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำ จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรง.


เดลินิวส์ออนไลน์