เครื่องระเบิดสิ่งอุดตันท่อน้ำ ไอเดีย น.ศ.วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

จากสภาพปัญหาระบบท่อน้ำทิ้งภายในบ้านเรือนพบว่า ส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่มีสิ่งปฏิกูลตกลงไปอุดตันบริเวณข้อต่อของท่อ และปัญหาใหญ่ก็จะเป็นบ้านที่มีท่อข้อต่อหลายช่วงก่อนที่จะลงสู่ท่อระบายน้ำ โดยเฉพาะเศษอาหารสะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ ทำให้น้ำเสียที่เกิดจากการใช้งานไม่สามารถไหลลงไปได้ บางครั้งใช้ปั๊มยางก็ให้แรงอัดของน้ำได้น้อย กว่าสิ่งอุดตันจะหลุดใช้เวลานาน

ดังนั้น นักศึกษากลุ่มหนึ่งแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ซึ่งมี คุณเอกพล หาดทวายการ, คุณรัตนชัย ดวงไฟ, คุณชาตรี กรพันธ์, คุณทานตะวัน ใจแน่น และ คุณธีระศักดิ์ เทบำรุง ทั้งหมดกำลังศึกษาอยู่ ปวส. ปีที่ 2 ประดิษฐ์เครื่องระเบิดสิ่งอุดตันท่อน้ำ มีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์กฤษดา จักรเสน

จุดประสงค์ของการประดิษฐ์

กลุ่มนักศึกษาให้เหตุผลของการประดิษฐ์ว่า เป็นเครื่องมือสำหรับระเบิดสิ่งอุดตันภายในท่อน้ำทิ้งด้วยแรงดันของน้ำและลมแรงดันสูง พร้อมกันนี้ก็ได้ศึกษาหาความสัมพันธ์ของขนาดแรงดันและปริมาณสิ่งอุดตันภายในท่อขนาดต่างๆ นอกจากนี้ ยังเปรียบเทียบประสิทธิภาพการระเบิดสิ่งอุดตันภายในท่อน้ำ เปรียบเทียบกับก้านปั๊มท่ออุดตันแรงดันมือ และเปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด

วัสดุที่ใช้

ขวดน้ำอัดลมหากทิ้งไปก็เป็นขยะ แต่เมื่อนำมาเป็นวัสดุของสิ่งประดิษฐ์ ทำให้ขวดน้ำอัดลมมีค่า ใช้ประโยชน์เป็นแท็งก์รับแรงดันและออกแบบระบบปล่อยแรงดันออกไประเบิดสิ่งอุดตันให้หลุดออกไปโดยง่าย นอกจากนี้ ยังมีตัวข้อต่อสามทาง ท่อ พีวีซี ฯลฯ หาซื้อได้ในร้านขายวัสดุก่อสร้าง

หลักวิธีการสร้าง

1. นำข้อต่อตรง พีวีซี 6 หุน ลด 4 หุน ไปคว้านเกลียววงในด้าน 6 หุน ให้ต่อกับขวดน้ำอัดลมได้ทุกขนาด

2. นำสามทางของข้อต่อ พีวีซี ขนาด 4 หุน มาต่อเข้ากับจุกเติมลมรถจักรยานด้วยข้อต่อปิดปลายท่อ ขนาด 4 หุน

3. ต่อสามทางอีกด้านเข้ากับวาล์วปิด-เปิด ขนาด 4 หุน

4. ต่อท่อ พีวีซี ขนาด 4 หุน ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ไว้สำหรับทำก้านต่อส่วนหัวเครื่องระเบิดท่อน้ำอุดตัน

5. นำจุกยางปิดสะดือเครื่องสุขภัณฑ์ขนาดต่างๆ มาออกแบบเข้ากับจุกเติมลมรถ ต่อเข้ากับ พีวีซี ปิดปลายท่อเกลียวใน

6. นำ พีวีซี ข้อสวมเกลียวนอก ขนาด 4 หุน มาประกอบเข้ากับปิดปลายท่อเกลียวใน จะได้หัวระเบิดท่อน้ำอุดตันขนาดต่างๆ ประกอบเข้าเป็นเครื่อง ระเบิดท่อน้ำ

หลักการใช้งาน

1. เติมลมเข้าขวดน้ำอัดลมทางจุกเติมลม (สูบลมด้วยมือหรือใช้ปั๊มลมก็ได้) ให้ได้แรงดัน ประมาณ 3-5 บาร์

2. นำชุดหัวระเบิดท่อน้ำมาต่อเข้ากับเครื่องระเบิดท่อน้ำ ซึ่งหัวปั๊มมีหลายขนาด ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่จะแก้ปัญหา

3. นำส่วนหัวของปั๊มกดลงไปยังปากท่อน้ำที่เกิดอุดตัน กดให้แน่น แล้วเปิดวาล์วให้ลมที่ถูกเก็บไว้ถูกปล่อยออกมา

4. เมื่อทำตาม ข้อ 3 แล้ว ท่อน้ำยังอุดตันอยู่ ให้สำรวจว่าแรงดันได้ไปดันตรงจุดอุดตันหรือเปล่า หากมีจุดร่วมท่อระบาย ทำให้การปิดปลายท่อร่วมแล้วเริ่มทำให้ทดลองระเบิดท่อน้ำใหม่ หรือเพิ่มแรงดันขึ้นเรื่อยๆ

ข้อแนะนำการใช้งาน

1. ก่อนการเติมลม ควรสำรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ก่อนทุกครั้ง เช่น ขวดรับแรงดัน ข้อต่อขวด

2. วาล์วต้องปิดให้แน่น เพื่อกั้นลมออกจากขวดก่อนการทำอัดแรงดัน

3. อัดแรงดันครั้งแรกเพื่อระเบิดสิ่งอุดตัน ควรใช้แรงดันต่ำๆ ก่อน ประมาณ 3 บาร์ เพื่อทดสอบการอุดตัน

4. ถ้าสุขภัณฑ์ที่เกิดการอุดตัน มีรูระบายน้ำล้น หรือท่อน้ำมีระบบท่อร่วมการระบายน้ำ ต้องอุดปิดให้สนิทก่อน

5. เพิ่มแรงดันขึ้นเรื่อยๆ ในการระเบิดสิ่งอุดตัน ไม่ควรใช้แรงดันมากๆ ในครั้งเดียว อาจจะทำให้ท่อภายในแตกได้ โดยสิ่งประดิษฐ์ต้องมีประสิทธิภาพเทียบเท่าและราคาถูกกว่าเครื่องที่มีจำหน่ายในท้องตลาด สามารถแก้ปัญหาท่อน้ำจากท่อซิงก์ ท่อชักโครก อ่างล้างหน้า อ่างล้างจาน และท่อ ขนาด 4 หุน ถึง 6 นิ้ว

งบประมาณค่าใช้จ่าย

1. วาล์วน้ำ 4 หุน 1 วาล์ว ราคา 85 บาท

2. ท่อ พีวีซี 4 หุน 1 เมตร 1 ท่อน ราคา 40 บาท

3. กรวยปั๊มยาง 1 กรวย ราคา 45 บาท

4. ข้อต่อ 4 หุน 3 ทาง 1 อัน ราคา 8 บาท

5. ข้อต่อเกลียวนอก 1 อัน ราคา 5 บาท

6. จุกยางรถจักรยาน จำนวน 1 จุก

7. ขวดน้ำอัดลม จำนวน 1 ขวด

รวมเป็นเงิน 183 บาท

สำหรับผู้สนใจสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ สามารถสอบถามไปยัง วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เลขที่ 219 หมู่ที่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร. (042) 970-201-3
ชำนาญ ทองเกียรติกุล นสพ.มติชน