การแชร์เครื่องปริ้นเตอร์
ขั้นตอนแรกต้องดูก่อนว่าคอมพิวเตอร์ตัวหลักที่แชร์เครื่องปริ้นเตอร์ให้เรามีชื่อว่าอย่างไร ตั้งชื่อกลุ่มว่าไร โดยทำการ คลิกขวาที่ desktop my computer > properties แล้วคลิกเลือก computer name แล้วดูชื่อเครื่องคอม กับชื่อกลุ่ม

การแชร์เครื่องปริ้นเตอร์


การแชร์เครื่องปริ้นเตอร์


การแชร์เครื่องปริ้นเตอร์


การแชร์เครื่องปริ้นเตอร์

ขั้นตอนการแชร์ดูตามภาพข้างล่างเลยนะครับ ผมอธิบายไม่ถูก อิอิ

การแชร์เครื่องปริ้นเตอร์

การแชร์เครื่องปริ้นเตอร์

การแชร์เครื่องปริ้นเตอร์

การแชร์เครื่องปริ้นเตอร์

การแชร์เครื่องปริ้นเตอร์

การแชร์เครื่องปริ้นเตอร์

การแชร์เครื่องปริ้นเตอร์

การแชร์เครื่องปริ้นเตอร์