ความรักคือเรื่องราวเมื่อวันก่อน
เป็นเหมือนบทกลอนที่ขับขาน
เป็นเหมือนเพลงรักที่ฟังแล้วหัวใจชื่นบาน
คือ.......ความทรงจำวันวานที่เคยมี

ตรงนี้เคยมีเธออยู่กับฉัน
ไม่ว่ามันต้องเจอเรื่องราวมากมายแค่ไหน
สุขทุกข์เราแบ่งปันไม่เคยทอดทิ้งกันไป
แล้วทำไม......วันนี้มีฉันเพียงคนเดียว

ไม่รู้เธอคนนั้นหายไปไหน
ไม่รู้ว่าทำไมต้องไกลห่าง...จากฉัน
รู้ไหม....ความปวดร้าวที่เธอมีให้ทุกวัน
มันคือ....ความทรงจำของสองเรา

บางเรื่องราวอย่างลืมให้หมด
ไม่อยากจดจำเรื่องราวไหน ๆ
จะไม่จำช่วงหนึ่งในชีวิต..จะคิดว่ามันหายไป
ดีกว่าจดจำแล้วเสียใจ ตอกย้ำตัวเองทุกวันต่อไป..คงไม่ดี