ฉันต่อตั้งหวังใจจะได้เห็น
อยากให้เป็นดังว่าตั้งตาฝัน
เฝ้าแต่รอร้อรอต่อคืนวัน
จะพบสิ่งแปรผันประเทศไทย
สาธุสัทก้องใจเมื่อได้ฟัง
สิบนิ้วตั้งท่วมหัวปรารถนาให้
เอาหละหวาประเทศนี้ ณ ที่ใด
จะพบสิ่งใหม่ใหม่ ในชีวิต
ฉันใฝ่เฝ้าเอาใจช่วยด้วยว่าหวัง
เถอะสักครั้งขอเทวาประกาศิต
ให้.........เป็นนายกฯเถิดเนรมิต
ให้สมจิตปรารถนาข้าฯผู้น้อย
“หาก......เป็นนายกฯได้
ประเทศไทยหิมะจะตกย้อย”
ภาวนาเห็นหิมะตั้งตาคอย
มีแต่หมอกเย็นจ้อย หยาดเย็น
โอ.......ขอรับท่านเป็นนายกฯ
ไฉนหิมะบ่ตกมาให้เห็น
เถิดท่านขอประชาพ้นลำเค็ญ
ข้าฯ ไม่เห็นหิมะ....มะเป็นไรฯ

เพราะได้สนทนากับคนดีของใจ ถ้อยหนึ่งที่สนทนาเธอชวนหัวด้วยสถานการณ์นี้
จึงขอต่อยอดอารมณ์ขันของสองเราด้วยกลอนบทนี้ มิได้มีเจตนาอื่นใดครับผม
ด้วยเหตุทราบแต่แรกแล้วว่า “อาสภิวาจา” นั้น พระพุทธองค์เท่านั้นที่ตรัสแล้วอยู่เหนือการควบคุมของธรรมชาติ