เด็ก"ฮ่องกง-ไต้หวัน"แซงหน้าสิงคโปร์ เก่ง"คณิตศาสตร์"ที่สุดในโลก

เป็น ที่ทราบกันดีว่า นักเรียน นักศึกษาในเอเชียเก่งกว่านักเรียน นักศึกษาในประเทศตะวันตกในหลายๆ เรื่อง อาทิ ในเวทีการแข่งขันการสะกดคำที่มีขึ้นประจำทุกปีในประเทศสหรัฐอเมริกา คนที่ชนะมักจะเป็นเด็กเชื้อสายเอเชียแทบทั้งนั้น

จากการสำรวจแต่ละ ครั้ง ส่วนใหญ่จะพบว่าโดยทั่วไปแล้วนักเรียน นักศึกษาในเอเชียมักจะเรียนเก่งและอยู่ในมาตรฐานสากลมากกว่านักเรียน นักศึกษาจากตะวันตก โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ยังพบว่านักเรียน นักศึกษาที่พูดภาษาเดียวกันทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน มักจะมีคะแนนดีกว่านักเรียนที่พูดคนละภาษาที่โรงเรียนและบ้าน

ทั้ง นี้ ผลการศึกษาสำรวจครั้งหลังสุดพบว่า นักเรียนในฮ่องกงและไต้หวันแซงหน้านักเรียนจากประเทศสิงคโปร์ และกลายเป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดในโลกในวิชาคณิตศาสตร์ โดยผลการศึกษาของวิทยาลัยบอสตันในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินการศึกษาใน 37 ประเทศ กับนักเรียนรวมจำนวน 425,000 คน พบว่านักเรียนเกรด 4 และเกรด 8 ในประเทศสิงคโปร์ได้คะแนนสูงสุดในวิชาวิทยาศาสตร์ ในขณะที่นักเรียนเกรด 4 และนักเรียนเกรด 8 ในฮ่องกงและไต้หวันได้คะแนนสูงสุดในวิชาคณิตศาสตร์

ส่วน นักเรียนจากสหรัฐอเมริกาได้คะแนนใน 2 วิชานี้อยู่ในอันดับที่ 10 นักเรียนในญี่ปุ่นอยู่ในลำดับที่ 5 และนักเรียนจากประเทศโมร็อกโกอยู่ลำดับรั้งท้ายทั้งวิชาคณิตศาสตร์และวิทยา ศาสตร์

และเป็นเรื่องที่แน่นอนว่า นักเรียนที่เรียนเก่งดังกล่าวโดยมากมาจากครอบครัวที่มีฐานะเศรษฐกิจที่ดี...


ที่มา นสพ.มติชน