บ้านเหล็ก นวัตกรรมช่วยลดโลกร้อนบ้านเหล็ก นวัตกรรมช่วยลดโลกร้อนปัจจุบันสภาวการณ์ของโลกได้เปลี่ยนไปจากปรากฏการณ์โลกร้อน ปัญหาด้านพลังงาน ข้อจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่เร่งรีบของคนเมือง บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ (SSI) ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนร่วมกับ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย(ISIT) จัดโครงการ “SSI STEEL HOUSE CONTEST 2008” ประกวดการออกแบบบ้านเหล็กนวัตกรรที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต ชิงถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท
………………………………………………………………………………………………………………

โครงการ “SSI STEEL HOUSE CONTEST 2008” นับเป็นโครงการประกวดออกแบบบ้านเหล็กที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมการก่อสร้างบ้านด้วยเหล็กให้แพร่หลาย เนื่องจากการสร้างบ้านด้วยเหล็กจะช่วยลดพลังงานและเวลาในการปลูกสร้าง เนื่องจากสามารถสร้างได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแปรรูปได้หลากหลายรูปแบบ จึงสามารถก่อสร้างในบนพื้นที่ขนาดเล็ก ที่สำคัญยังเป็นวัตถุดิบที่สามารพนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100 % เป็นการลดภาวะโลกร้อน