ปริศนาลูกปัด ปริศนาแห่งอารยะปริศนาลูกปัด  ปริศนาแห่งอารยะ


ปริศนาลูกปัด  ปริศนาแห่งอารยะ


ปริศนาลูกปัด  ปริศนาแห่งอารยะ


ปริศนาลูกปัด  ปริศนาแห่งอารยะตราบใดที่ยังมีคำถามที่ว่าสร้างเพื่ออะไรและเพื่อใครกับสถานที่จำนวนไม่น้อยบนโลกนี้นำมาซึ่งเรื่องอัศจรรย์แบบไม่เคยปรากฏ เช่น สถาปัตยกรรมบนยอดเขาสูงเทียมเมฆ แท่งหินสลักอย่างวิจิตรบรรจง กำแพงยาวเหยียดเชื่อมต่อกันนับหลายกิโลเมตร
แน่นอน...เรื่องราวของวัตถุเล็กๆ อย่างลูกปัดจึงไม่ควรถูกปล่อยปละละเลยในการควานหาข้อเท็จจริง เพราะอย่างน้อยๆ ก็เพื่อความกระจ่างแจ้งต่อสิ่งที่ยังสงสัย
ปริศนาแห่งลูกปัดนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะย่นย่อให้เหลือเพียงหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์ หรือแม้จะมีความพยายามของผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์รวบรวมข้อมูลไว้ แต่ดูเหมือนบางสิ่งบางอย่างก็ยังคงปริศนาต่อไป และต้องใช้ความพยายามสืบค้นกันอย่างยังไม่สิ้นสุด ในมิติสะท้อนถึงอารยะ ลูกปัดให้คุณค่าเรื่องนี้เด่นชัด ไม่ว่าจะบริบทใดและมุมใดของโลก ความเป็นไปเป็นมาแต่ละแห่งแต่ละชนชาติ ถูกหลอมรวมไว้ในลูกปัดทั้งสิ้น
“ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การค้า การผลิต รวมทั้งผู้คน ลูกปัดก็ช่วยเล่าเรื่องราวนี้ไว้ เพื่อส่งต่อคนรุ่นหลังที่จะเข้าใจ โดยเฉพาะการเปิดมุมมองด้านมูลค่าของความคิดสร้างสรรค์”
นอกจากอารยะในหมวดใหญ่ๆ ที่อ้างอิงถึงแล้ว หากลองลงลึกอารยะเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคล เช่น ความเชื่อ หรือโชคลาง จะเห็นว่ายามที่หยิบลูกปัดขึ้นมาหรือสวมใส่ พ้นจากเรื่องที่ยกให้เป็นเครื่องประดับ แอกเซสซอรีที่ติดตัว เพิ่มความสวยงามความกิ๊บเก๋แล้วละก็ ความหมายของลูกปัดที่ซ่อนไว้คงไม่พ้นสองสิ่งนี้
มีอยู่ช่วงหนึ่ง เป็นที่ฮิตฮอตกันมากในหมู่คนไทย “หินทิเบต” ซึ่งก็เข้าข่ายลูกปัดยุคโมเดิร์น ใครไม่มีถือว่าเชยสะบัด ต้องหาซื้อมาห้อย เพราะเชื่อว่าจะช่วยค้ำจุนหนุนส่งชีวิตในทางที่ดีปริศนาลูกปัด  ปริศนาแห่งอารยะ


ปริศนาลูกปัด  ปริศนาแห่งอารยะ[fm]http://www.hotlinkfiles.com/files/1426078_een6u/hobjaiklubban.swf]hobjaiklubban.swf[/fm]