โรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าทหารเรือ และโรงเรียนช่างฝีมือ
ทหาร เปิดรับสมัคร ชายโสด ที่เรียนจบ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังเรียนอยู่ ชั้น ม.6 อายุ 17- 20 ปี สอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก นายสิบแผนที่ นักเรียนจ่าอากาศ นักเรียนจ่าทหารเรือ
และผู้ที่เรียนจบ ม.3 หรือเทียบเท่า หรือกำลังเรียนอยู่ ชั้น ม.3 อายุ 14-18 ปี สอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ และนักเรียนช่างฝีมือทหาร ระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2552 และจะสอบ ในเดือน มีนาคม 2552
นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง สมัคร หญิงโสด ที่เรียนจบ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังเรียนอยู่ ชั้น ม.6 อายุ 17- 21 ปี รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2552 สอบวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552
สำนักติวโปลิศกรุ๊ป ยโสธร
เปิดติวเข้มสอบเข้าเป็นนักเรียนทหารทุกเหล่าทัพทุกหลักสูตร
เรียนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ก่อนสอบ เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ระหว่างวันที่ 3 มกราคม -15 มีนาคม 2552 และติวเข้ม แบบเข้าค่าย 10 วันก่อนสอบ ระหว่างวันที่ 10 – 19 มีนาคม 2552
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พ.ต.ต.ชัยบัญชา กองทอง โทร.081-4707861