:o..ก็คล้ายๆกันกับโปรแกรมดูหนังฟังเพลงทั่วๆไปน่ะครับ
ที่ถูกออกแบบมาให้รองรับให้รับชมรับฟังแบบออนไลน์ได้..และก็เช่นกันครับ
เพื่อเพิ่มช่องทางการรับสัญญาณ..โปรแกรมวินแอมฟ์ก็มีออฟชั่นในการรับชมรับฟัง
ผ่าน Proxr Server เช่นกัน เรามาดูวิธีใช้งาน Proxy ร่วมกับ winamp ครับ

..เปิดโปรแกรมวินแอมฟ์ขึ้น..แล้วเลือกที่เมนู Options => เลือก Preference.ตามภาพ
สำหรับท่านที่ใช้ Winamp ดูหนังฟังเพลง

..จะได้หน้าจอตามภาพ...ให้เราคลิกที่ลูกศรเพื่อเลือกสถานะว่าเรา..
เชื่อมต่อกับอินเทอร์โดยผ่านโมเด็ม หรือว่าเชื่อมต่อจาก Internet Srever (LAN)
ถ้าเครื่องท่านเชื่อมต่อระบบแลนให้เลือกแถวที่ 1 หากเชื่อมต่อโดยตรงผ่านโมเด็ม เลือกแถวที่ 2 พูดแบบภาษาชาวบ้านล่ะกันน่ะครับ..

สำหรับท่านที่ใช้ Winamp ดูหนังฟังเพลง

สำหรับท่านที่ใช้ Winamp ดูหนังฟังเพลง ..เมื่อท่านเลือกเสร็จแล้วก็มาใส่หมายเลข Proxy และ Port ให้เรียบร้อย
ก็คลิกที่ปุ่ม Close เป็นอันเรียบร้อยโรงเรียนจีน..

สำหรับท่านที่ใช้ Winamp ดูหนังฟังเพลง

ถ้าฟังไม่ลื่นก็เซตให้เป็นออโต้น่ะครับ สำหรับท่านที่ใช้ Winamp ดูหนังฟังเพลง สำหรับท่านที่ใช้ Winamp ดูหนังฟังเพลง