4 ก.พ.ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก

เผยข้อมูลเนื่องในวันมะเร็งโลก 4 ก.พ.ที่ผ่านมา พบว่า โรคมะเร็งคร่าชีวิตคนทั่วโลก 7.9 ล้านคนต่อปี แพทย์แนะปรับพฤติกรรมเลิกบุหรี่ เลิกเหล้า ลดกินเนื้อแดง หันกินผัก ผลไม้ และออกกำลังกายประจำเพื่อป้องกันมะเร็ง

ศ.กิตติคุณ น.พ.ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษา และบำบัดโรคมะเร็ง กล่าวขณะเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันโรคมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก ว่า องค์การอนามัยโลกและสหภาพต่อต้านมะเร็งระหว่างประเทศ ได้ร่วมกันกำหนดให้วันที่ 4 ก.พ.ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก เพื่อกระตุ้นเตือนบุคลากรการแพทย์และประชาชนให้ตระหนักว่ามีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นทั่วโลก

"จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก มะเร็งยังเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโลก ปีละ 7.6 ล้านคน หรือร้อยละ 13 ของผู้เสียชีวิตทั่วโลก 58 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี" ศ.กิตติคุณ น.พ.ชัยเวช กล่าว

สำหรับประเทศไทย มะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของไทย และเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี เช่น เมื่อปี 2546 มีผู้เสียชีวิต 49,862 ส่วนใหญ่เป็นมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี รองลงมาเป็นมะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก

องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวัน เพราะลดโอกาสเกิดมะเร็งได้ร้อยละ 40 อาทิ งดการสูบบุหรี่และดื่มเหล้า ลดบริโภคเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อแดง บริโภคผักผลไม้มากขึ้น ออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนัก ดูแลสุขภาพไม่ให้มีโรคติดเชื้อเรื้อรังที่กล่าวข้างต้น สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้มีปัจจัยเสี่ยงควรตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อการคัดกรองมะเร็งระยะแรก

ทั้งนี้ สถาบันจุฬาภรณ์ เปิดให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับมะเร็งผ่าน "สายด่วนโครงการมิตรภาพบำบัด" โทร. 1141 กด 4949 ซึ่งมีแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำแนะนำรวมถึงช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.oknation.net/blog/print.php?id=200253