ถ้า หากว่าต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน ไม่ควรเลือกที่นั่งตรงริมหน้าต่าง ด้วยเหตุที่มีการศึกษาพบว่า การนั่งเก้าอี้ตัวนั้น ยิ่งทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดำสูงขึ้น…

นัก วิจัยของศูนย์แพทย์ไลเดน ในเนเธอร์แลนด์ ได้พบว่า การนั่งตรงที่นั้น จะทำให้เกิดโอกาสที่ลิ่มเลือดไปอุดหลอดเลือดดำสูงขึ้นกว่าปกติถึง 2 เท่า และยิ่งเป็นคนอ้วนด้วยแล้ว จะยิ่งสูงกว่าคนที่นั่งอยู่ริมทางเดินมากว่ากันถึง 6 เท่า

วารสาร วิชาการเลือดวิทยาของสหรัฐฯ รายงานผลการศึกษาว่าผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากการนั่งที่ริมหน้าต่างจะทำให้ง่วงหลับง่ายและการนั่งหลับนานเป็น เวลาหลายชั่วโมง โดยเฉพาะในสายการบินไกลๆ จะทำให้มีโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตันสูง ที่น่ากลัวก็คือ ลิ่มเลือดอาจจะเคลื่อนไปตามกระแสโลหิตไปถึงปอด และเข้าไปอุดหลอดเลือดในปอด อันเกิดอันตรายถึงชีวิตได้

รายงาน กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้โดยสารที่นั่งเก้าอี้แถวกลางจะไม่เป็นไร และยิ่งได้นั่งชั้นธุรกิจซึ่งต้องเสียค่าตั๋วแพงขึ้น ยิ่งทำให้เสี่ยงกับอาการเช่นนี้น้อยลงได้ถึง 1 ใน 3.


โค้ด PHP:
http://www.thairath.co.th/news.php?section=technology&content=121329