แผ่นใยซีเมนต์นวัตกรรมจากเศษไม้แผ่นใยซีเมนต์นวัตกรรมจากเศษไม้
"แผ่นใยซีเมนต์" นวัตกรรมจากรั้วเกษตรศาสตร์ ลดต้นทุนให้ธุรกิจก่อสร้าง ประสิทธิภาพกันน้ำกันชื้นทัดเทียมแผ่นใยนำเข้า ส่งถึงมิอเอกชนแล้ว

นายปัญญชัย กีรติมงคลเลิศ กรรมการ บริษัท สยามฮันนี่คอมป์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษอัดกว่า 30 ปี กล่าวว่า บริษัทรับถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตแผ่นใยซีเมนต์ไม้ยางพาราผสมเส้นใยยูคาลิปตัส จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ถือเป็นสินค้านวัตกรรมล่าสุดของบริษัท ที่ไม่ต้องนำเข้าโนว์ฮาวต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์แรกที่จะออกสู่ตลาดคือ ผนังก่อสร้างบ้าน "ที่ผ่านมาบริษัทพยายามมองหานักวิจัย ที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากเดิม แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ จึงอยากให้เอ็มเทค หรือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เผยแพร่งานวิจัยที่ทำอยู่ให้มากขึ้น เพราะเชื่อว่าคงมีผู้ประกอบการอีกมาก ที่ต้องการนวัตกรรมเข้าไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตน แต่ไม่ทราบจะค้นหาอย่างไร" รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า แผ่นใยซีเมนต์ดังกล่าวเป็นการเพิ่มมูลค่าให้วัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปไม้คือ เศษไม้ยางพาราและเส้นใยยูคาลิปตัส ผสมกับปูนซีเมนต์และสารเร่งการแข็งตัว มีคุณสมบัติทนน้ำ ทนความชื้น ทนต่อความต้านทานแรงดัดสูง ทนปลวกและมอด อนาคตสามารถพัฒนาเป็นวัสดุก่อสร้างภายในบ้านได้กว่า 80% เช่น ไม้บัว ราวบันได พื้นบ้านตลอดจนหลังคา และในอนาคตน่าจะทดแทนแผ่นใยซีเมนต์นำเข้าได้ 100% จากการทดสอบระสิทธิภาพด้านกายภาพ กลสมบัติ เช่น ความหนาแน่น ความพองตัวตามความหนา ความชื้น ความต้านทานต่อแรงดัด พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล ทัดเทียมกับแผ่นใยซีเมนต์ที่มีวางจำหน่ายในท้องตลาด ทั้งยังสามารถทาสีตกแต่งได้ไม่ต่างกันด้วย งานวิจัยนี้เอ็มเทคสนับสนุนทุนแก่นักวิจัย ม.เกษตรศาสตร์ประมาณ 3 ล้านบาท ระยะเวลาการวิจัย 1 ปี 6 เดือน และได้ส่งมอบให้สยามฮันนี่คอมป์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2552


ข้อมูล หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2552