ก่อนอื่นต้องขออนุญาติ เจ้าของเว็ปhttp://www.kontongphai.com/code%20radio.htm

ข้าพเจ้ามิได้มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์หรือมีแอบแฝงใดๆทั้งสิ้น คัดลอกสำเนาเพื่อการศึกษาและเป็นวิทยาทาน เท่านั้น

ขอบคุณครับ


โค้ด วิทยุสื่อสาร ที่ใช้ในหน่วยงานราชการและที่นักวิทยุซีบีและอาสาสมัครนิยมใช้ในการติดต่อสื่อสาร

ว.0 ขอทราบคำสั่ง คำสั่ง
ว.00 รอก่อน ให้คอยก่อน
ว.01 ที่ทำงาน ที่โรงเรียน
ว.02 ที่บ้าน
ว.1 จุดที่กำลังออกอากาศ
ว.2 ได้ยินหรือไม่/ได้ยินแล้ว
ว.3 ทวนข้อความ
ว.4 ปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการ
ว.5 ราชการลับ
ว.6 ขอติดต่อ
ว.7 ขอความช่วยเหลือ
ว.8 ข่าว, ข่าวสาร ข้อความ
ว.9 เหตุฉุกเฉิน
ว.10 อยู่ประจำที่ ติดต่อทาง ว.ได้
ว11 หยุดพัก ติดต่อทาง ว. ได้
ว.12 หยุดพัก ติดต่อทาง ว.ไม่ได้
ว.13 ติดต่อทางโทรศัพท์
ว.14 เลิกงาน ปิดสถานี
ว.15 พบ
ว.16 ทดสอบสัญญาณวิทยุ
ว.161 จับใจความไม่ได้
ว.162 ไม่ชัดเจน แต่พอฟังได้
ว.163 ชัดเจนพอใช้
ว.164 ชัดเจนดี
ว.165 ชัดเจนดีมาก
ว.17 มีอันตราย
ว.18 รถเสีย
ว.19 ถูกโจมตี สถานีถูกปิด
ว.20 จับกุม
ว.21 ออกเดินทางจาก...(สถานที่)
ว.22 ถึง...(สถานที่)
ว.23 ผ่าน...(สถานที่)
ว.24 เวลา
ว.25 ไปยัง...(สถานที่)
ว.26 ให้ติดต่อทางวิทยุให้น้อยที่สุด
ว.27 ติดต่อทางโทรพิมพ์
ว.28 ประชุม
ว.29 ธุระ
ว.30 จำนวน คน สิ่งของ
ว.31 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 1
ว.32 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 2
ว.33 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 3
ว.34 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 4
ว.35 ให้เตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติการ
ว.36 ให้เตรียมพร้อมเต็มอัตรา
ว.37 ให้เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา
ว.38 ให้เตรียมพร้อม 1 ใน 3
ว.39 การจราจรติดขัด
ว.40 อุบัติเหตุจากรถ
ว.41 สัญญาณไฟจราจรเสีย
ว.42 การเดินทางเป็นขบวน
ว.43 จุดตรวจสอบยานพาหนะ
ว.44 โทรสาร
ว.45 เหตุการปกติ
ว.50 รับประทานอาหาร
ว.51 ป่วย
ว.52 ยกเลิก
ว.53 อยู่ร้านอาหาร
ว.54 อยู่โรงแรม
ว.55 ผกก. มาตรวจ
ว.56 เพื่อนมา
ว.57 กำลังโดยสารทางเรือ
ว.59 เปลี่ยนทิศทาง
ว.60 ญาติ เพื่อน
ว.61 ขอบคุณ สวัสดี
ว.62 สิ่งของ
ว.63 บ้านพัก
ว.64 ธุระส่วนตัว
ว.65 ภรรยามาพบ
ว.66 ขอพบเรื่องราชการ
ว.67 ขอพบเรื่องส่วนตัว
ว.68 แจ้งความ
ว.69 ระมัดระวัง
ว.70 ถึงแก่กรรม
ว.71 พักผ่อน
ว.73 ด้วยความปรารถนาดี
ว.78 คลื่นอื่นมาแทรก
ว.81 ติดธุระ
ว.88 รักและจุมพิต
ว.99 อย่างยุ่งเกี่ยว
ว.100 ขอโทษ
ว.600 แฟน
ว.601 เครื่องวิทยุรับ-ส่ง
ว.602 สายอากาศวิทยุรับ-ส่ง
ว.603 รถยนต์
ว.604 โทรทัศน์ บันเทิง
ว.605 รับประทานอาหาร
ว.606 ไม่ถูกต้อง (โกหก)
ว.607 ทำธุระส่วนตัว(เข้าห้องน้ำ)
ว.608 ถูกรบกวน (บุคคล)
ว.609 ถูกรบกวน (อากาศ)


รหัสแจ้งเหตุทั่วไป
เหตุ 100 มีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
เหตุ 111 ลักทรัพย์
เหตุ 121 วิ่งราวทรัพย์
เหตุ 131 ชิงทรัพย์
เหตุ 141 ปล้นทรัยพ์
เหตุ 151 มีผูต้องสงสัยในยานพาหนะ
เหตุ 161 มีสัตว์เข้าบ้าน
เหตุ 200 มีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย
เหตุ 211 ทำร้ายร่างกาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ
เหตุ 221 ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ
เหตุ 231 ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุ 241 ฆ่าคนตาย
เหตุ 300 การพนัน
เหตุ 510 วัตถุต้องสงสัยเกี่ยวกับระเบิด
เหตุ 511 ได้เกิดระเบิดขึ้นแล้ว
เหตุ 512 วัตถุระเบิดตรวจสอบแล้วไม่ระเบิด


รหัสแจ้งเหตุเพลิงไหม้

เหตุ 501 การบริการน้ำ, ยกรถ, ตัดต้นไม้
เหตุ 502 ขนส่งผู้ป่วย
เหตุ 503 สาธารณภัย ทางบก น้ำ อากาศ
เหตุ 201 เพลิงไหม้หญ้า
เหตุ 202 ไฟฟ้าลัดวงจร
เหตุ 203 เพลิงไหม้ยานพาหนะ
เหตุ 204 เพลิงไหม้ชุมชน, ตึกแถว, บ้านเรือน
เหตุ 205 เพลิงไหม้อาคารเก็บเชื้อเพลิง, สารเคมี
เหตุ 206 เพลิงไหม้อาคารสูง, อาคารขนาดใหญ่


รหัสแจ้งนักเรียนวิวาท

เหตุ 600 นักเรียนทะเลาะวิวาท
เหตุ 601 นักเรียนรวมกลุ่ม ส่อว่าจะก่อเหตุ
เหตุ 602 นักเรียนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว
เหตุ 603 นักเรียนยกพวกทำร้ายกัน
เหตุ 604 นักเรียนยกพวกทำร้ายกันถึงตาย
เหตุ 605 นักเรียนยกพวกทำร้ายกัน มีระเบิด


โค้ด Q ที่นักวิทยุสมัครเล่นใช้ในการสื่อสาร
QRD เดินทางจาก...ไปยัง...
QRK ความชัดเจน (1-5)
QRL ยุ่ง, มีธุระ
QRM คลื่นรบกวน-มนุษย์ (1-5)
QRN คลื่นรบกวน-ธรรมชาติ (1-5)
QRO เพิ่มกำลังส่ง
QRP ลดกำลังส่ง
QRT ปิดสถานี
QRU หมดข้อความ
QRV พร้อมที่จะรับข้อความ
CQ ทุกคนใสความถี่โปรดทราบ
73 ส่งความปรารถนาดี (ทั่วไป)
88 ส่งความปรารถนาดี (เพศตรงข้าม) (เฉพาะที่สนิทกันมากเท่านั้น)
QRX พักการติดต่อจนถึงเวลา...
QRZ ใครเรียกข้าพเจ้า
QSA ความแรงสัญญาณ (1-5) (S1-9)
QSB สัญญาณจางหาย
QSL ยืนยันว่ารับความได้ถูกต้อง
QSO การสนทนาทางวิทยุ
QSP ถ่ายทอดข้อความ
QSY เปลี่ยนความถี่
QTH จุดที่ออกอากาศ
QTR ขอเทียบเวลา
YL สุภาพสตรี
OM สุภาพบุรุษ เพื่อนสนิท
XYL ภรรยาของนักวิทยุ
Roger รับคำสั่ง พร้อมปฏิบัติตาม

Standby ยังเปิดวิทยุฟังอยู่
Standing by พร้อมรับข่าวสารและคำสั่งในทันที
Clear สิ้นสุดภารกิจ เลิกใช้ความถี่แล้ว