แหล่ง = เป็นภาษาลาว ยังมีการพูดอยู่บ้าง หมายถึง ลูกน้อง สมุน ลูกมือ อย่างเช่น หนุ่มเมืองกาญจน์ทำงานมาหลายปี สอบหยังกะตกเหมิด เลยได้เป็นตะแหล่งเขาอยู่นี่หล่ะ เป็นต้น
( คำอธิบายศัพท์ ต้องอาศัย อาจารย์ศรีฯมาซ่อยกันเด้อ )