ลูกหลานไผละเหอ มาคือดื้อคักแท้ อันพ่อใหญ่เป่ากะบ่เบิ่งฟ้าเบิ่งฝนเด็กน้อยลักเบิ่งปี่เจ้าของเบิ่ดแล้ว(เบิ่งเด็กน้อยมันเหลือใจ)
ฮ่า..ฮ่า..ปี่สกอตต์ห้อยโต่งเหล่ง