เห็นแบบนี้แล้วสิพาชาติไปในทิศทางได๋น้อ..เป็นตาคึดยากนำแท้...

เพิ่นหว่าเยาวชนคืออนาคตของชาติ