...สาวน้อยนางนี้ เพิ่นยืดคอไปจุมพิตกับสฟริงซ์..:g

บังเอิญ...มุมกล้องมันได้..เลยบ่อต้องตัดต่อ...

...แต่เพิ่นนี้ตี๊..จั๊กเคียดแค้นโมโหโทโษหยังมาจั่งมาระบายแนวนี่ หรือว่าเพิ่นเห็นหอเอน เอนหน่อยโพดบ่อน้อ..55::)

บังเอิญ...มุมกล้องมันได้..เลยบ่อต้องตัดต่อ...

...นักเตะเบอร์ 9 เจ้าต้องคิดให้ดีเด้อ ถ้ามีเรื่อง แขนเขายาวกว่าเด๋..บังเอิญ...มุมกล้องมันได้..เลยบ่อต้องตัดต่อ...

บังเอิญ...มุมกล้องมันได้..เลยบ่อต้องตัดต่อ...

...ส่วนภาพนี้ เพิ่นถอดรองเท้าวางแล้วล้างฝ่า...ของเจ้าของเด้อ บ่อแม่นตัดขาของอริราชศัตรูฝ่ายตรงข้ามมาล้าง แล้วเอาไปย่างดอก...บังเอิญ...มุมกล้องมันได้..เลยบ่อต้องตัดต่อ...

บังเอิญ...มุมกล้องมันได้..เลยบ่อต้องตัดต่อ...

...ส่วนภาพสุดท้ายนี่...อิ..อิ..บ่อจั๊กสิบรรยายว่าจั่งได๋ผู้ข้ากะดาย..:)บังเอิญ...มุมกล้องมันได้..เลยบ่อต้องตัดต่อ...

บังเอิญ...มุมกล้องมันได้..เลยบ่อต้องตัดต่อ...