อาหารแซปๆๆ
ตำบักหุงหัวเหลือแชบเป็นตาหนาย

อาหารแซปๆๆ
ตำหน่อไม้อาหารแนวใหม่ครับนี้กะแชบๆๆ

อาหารแซปๆๆ
กินกับผักกะเดา เขากะยังว่ากะเดากินกับหยั่งกะแซปว่าแต่ลวก