แม้แต่สัตว์ยังรู้จักแสดงความรักให้แก่กัน เกิดมาเป็นคนจะโกรธเกลียดกันไปทำไม...
อยากให้โลกใบนี้มีแต่ความรัก.....

อยากให้โลกใบนี้มีแต่ความรัก.....

อยากให้โลกใบนี้มีแต่ความรัก.....

อยากให้โลกใบนี้มีแต่ความรัก.....

อยากให้โลกใบนี้มีแต่ความรัก.....