เอกเขนก คือการนั่งแบบ...สบาย....สบาย ชิลด์...ชิลด์..หรือนั่งแบบสบายใจ..เก๊กหล่อด้วย.
นี่แหละที่เขาเรียกว่านั่งเอกเขนก