---ดีดด่อง ๆ----
เสียว....!!..กลางอากาศ

--- บั๊มส์----
เสียว....!!..กลางอากาศ

---ฝาครอบเหี่ย---
เสียว....!!..กลางอากาศ