---ดีดด่อง ๆ----
เสียว....!!..กลางอากาศ

--- บั๊มส์----
เสียว....!!..กลางอากาศ

---ฝาครอบเ-่ย---
เสียว....!!..กลางอากาศ