ไกลห่างกันแม้เราห่างกัน
หัวใจยังมั่นต่อเธอเสมอ
ผ่านวันคืนหลับตื่นเหมือนละเมอ
หัวใจร่ำพร่ำเพ้อถึงเธอไม่คลาย
ข่าวคนดีเงียบหายใจหายห่วงหา
ส่งคำข้ามขอบฟ้าส่งใจมาเคียงกาย
กราบพระขอพรวอนให้เธอสุขสบาย
ทุกข์ใดกล้ำกรายอย่า ได้มา แผ้วพาน
เดินก้าวเดินแดนใดใจก็ยังคิดถึง
ยังรักทุกห้วงคำนึง ตราตรึง หัวใจเนิ่นนาน
หลับตามองใจรู้ได้ที่ใจเบิกบาน
เพียงสายลมพัดผ่านก็วานส่งใจให้เธอ
เธอที่อยู่ในใจ
รู้ไหมหัวใจฉันคิดถึง
รักแท้เกิดก่อถักทอใจตราตรึง
ได้แต่รำพึง รอฉันหน่อยนะคนดี
เธอดุจดั่งดวงใจ
รู้ไหมใจรักที่ฉันมี
คือเธอคือเธอนะคนดี
บอกเธออีกที ฉันคนนี้ รักเธอ

ฝากเพลงถึงเธอ