วิจัยยีนพยาธิซ่อมเซลล์ประสาท
[B][COLOR="Black"]นักวิจัยสหรัฐศึกษาพยาธิตัวกลมพบยีนสร้างและซ่อมแซมเซลล์ประสาทซึ่งมีอยู่ในมนุษย์เช่นกัน อนาคตอาจพัฒนายากระตุ้นให้ยีนทำงานสร้างและซ่อมเซลล์ประสาทที่ถูกทำลายหรือรักษาผู้ป่วยอัมพาตเนื่องจากไขสันหลังบาดเจ็บได้ ซึ่งมีประโยชน์ในการสร้างและซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกทำลายในมนุษย์ ช่วยรักษาผู้ป่วยอัมพาตเนื่องจากได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังได้ในอนาคต

ที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์เคยสงสัยมานานถึงสาเหตุที่เซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังไม่สามารถเจริญเติบโตได้ใหม่เหมือนเซลล์ประสาทในอวัยวะอื่น เช่น แขนและขา ทีมของ ดร.บาสเทียนีจึงพยายามศึกษาพยาธิตัวกลมเพื่อค้นหาร่องรอยที่อาจเป็นคำตอบ โดยใช้เทคนิควิจัยแบบก้าวหน้าที่เรียกว่าการแทรกแซง DNA โดยยับยั้งการแสดงออกของยีนพยาธิตัวกลมจำนวน 5,000 ยีน เพื่อแยก