ผลิตชิพคอมพ์ซ่อม‘ประสาท’ใกล้ความจริง


บีบีซี นิวส์ ออนไลน์ รายงานว่า นักวิจัยซึ่งนำทีมโดยศาสตราจารย์อลัน เบอร์เรย์ แห่งมหาวิทยาลัยเอดินบะระในสกอตแลนด์ พัฒนาเทคนิคที่ช่วยเพาะเลี้ยงเซลล์ประสาทให้เจริญเติบโตได้ตามรูปแบบบนพื้นผิวชิพขนาดเล็กสำเร็จ นับเป็นความคืบหน้าทำให้ความพยายามแปลงชิพคอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อร่างกายของมนุษย์ในอนาคตใกล้ความจริงเพิ่มขึ้น

ในกระบวนการพัฒนาชิพชีวภาพดังกล่าว นักวิจัยต้องพิมพ์รูปแบบต่างๆบนพื้นผิวซิลิคอนที่เป็นพื้นเรียบ จากนั้นนำไปจุ่มในสารโปรตีน ซึ่งส่งผลให้เซลล์ประสาทสามารถเจริญเติบโตได้ตามผังหรือรูปแบบที่ปรากฏบนพื้นผิว นอกจากนี้นักวิจัยยังสามารถใช้เทคนิคเดียวกันนี้เพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดได้ผลเช่นกัน

ทั้งนี้ เซลล์ประสาทเป็นเซลล์พื้นฐานของระบบประสาทของมนุษย์ ความคืบหน้าในครั้งนี้คาดว่าสุดท้ายแล้วเทคนิคนี้จะช่วยให้สามารถเพาะเนื้อเยื่อให้เติบโตในรูปแบบเฉพาะตามต้องการ และนำฝังเพื่อใช้เป็นเสมือนเนื้อเยื่ออะไหล่ของร่างกาย ใช้แทนที่เซลล์ประสาทหรือเส้นใยกล้ามเนื้อที่ถูกทำลายได้ รวมถึงนำไปใช้ในการพัฒนาอวัยวะเทียมต่างๆ นอกจากนี้เทคนิคใหม่ที่พัฒนาขึ้นยังเป็นความหวังว่าจะช่วยให้ค้นพบยาขนานใหม่ๆ และลดความจำเป็นต้องใช้สัตว์ทดลองในการทดสอบยาใหม่ด้วย เนื่องจากสามารถนำยาใหม่ไปทดสอบบนชิพแทนสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น

จาก บีบีซี นิวส์ ออนไลน์