อุปมาเรื่อง คุณค่าชีวิต ไม่ใช่ คุณฆ่าชีวิต 1เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ดิฉันได้อ่านอุปมาชีวิต น่าสนใจมาก ดิฉันอ่านแล้ว ทึ่งในความคิด อ่านแล้วภูมิใจในคุณค่าของชีวิต
อุปมาเรื่องที่หนึ่ง


มีคนเลี้ยงแกะคนหนึ่ง มีแกะอยู่ร้อยตัว และมีตัวหนึ่งหลงไป เขาละเก้าสิบตัวนั้นไว้ที่กลางทุ่งหญ้าและไปเที่ยวหาตัวที่หายไปนั้นจนกว่าได้พบเมื่อพบแล้ว เขาก็ยกขึ้นใส่บ่าแบกมาด้วย

ความชื่นชมยินดีเมื่อมาถึงบ้านแล้ว ก็เชิญบรรดาเพื่อน ๆ มาพร้อมกันและพูดว่า จงชื่นชมยินดีกับฉัน เพราะฉันได้พบแกะของฉันที่หายไปนั้นแล้ว

ในอุปมานี้ไม่ได้หมายความว่าแกะอีก 99 ตัวไม่สำคัญ แต่เป็นการเน้นประเด็นว่าคนเลี้ยงแกะคนนี้เห็น คุณค่าของชีวิต แม้เพียง ตัวเดียว ที่หายไป เขาก็จะตามแกะตัวนั้นจนพบ บางคนอาจมองว่า คนเดียวเองทิ้ง ๆ ไปไม่เป็นไรไปบางประเทศมีประชากรมาก อาจเห็นว่าประหารชีวิตสักคนเป็นไรไป “คิดได้อย่างไร”วลีที่น่า

ประทับใจในอุปมาเรื่องนี้คือคำว่า“เที่ยวหาจนกว่าจะได้พบ เมื่อพบแล้วชื่นชมยินดี”
คำว่า “จนกว่า”สะท้อนให้เห็นว่าคนเลี้ยงแกะคนนี้เห็น “คุณค่า”ของชีวิตมาก

อุปมาเรื่อง คุณค่าชีวิต ไม่ใช่ คุณฆ่าชีวิต 1