มดเอ๊กซ์ต่าง ๆ เด้ออาว์

V6
สุดยอด..ไอ้มดเอ็กซ์+สไปเดอร์แมนญี่ปุ่น

V7
สุดยอด..ไอ้มดเอ็กซ์+สไปเดอร์แมนญี่ปุ่น

V8
สุดยอด..ไอ้มดเอ็กซ์+สไปเดอร์แมนญี่ปุ่น

V3
สุดยอด..ไอ้มดเอ็กซ์+สไปเดอร์แมนญี่ปุ่น

V5
สุดยอด..ไอ้มดเอ็กซ์+สไปเดอร์แมนญี่ปุ่น