อยากให้คนไทยเฮาฮักสามัคคีกันหล๊ายหลาย ลองฟังเพลงนี้เบิ่งครับเรามีพ่อคนเดียวกัน เรามีพ่อคนเดียวกัน - น้าสัก เสือหวาน

โค้ด HTML:
<iframe src="http://www.musicatm.com/jukeblog.php?No=12384" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" width="300" height="67" frameborder="0"></iframe>