ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ มุ่งสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประตูสู่ภาคอีสานถนนมิตรภาพ*****************************************


มิตรภาพคำนี้ยิ่งใหญ่นัก
รวมความรักอบอุ่นดูยิ่งใหญ่
บนเส้นทางที่แสนอ่อนละไม
สู่กลิ่นไอความรักความศรัทธา

อยากบอกว่าคำรักมีอนุภาพ
ที่ประกาศศักดิ์ศรีดังหินผา
เรารักกันมั่นคงตลอดเวลา
มีศรัทธามีรักมีหวังดี

มิตรภาพคำนี้ยิ่งใหญ่นัก
รวมความรักผองเราร่วมภักดี
รวมพลังรวมความหวังรวมสิ่งดี
ทุกทุกที่มีรักอบอุ่นหวัง

ได้โอบกอดมอบรักอบอุ่นจิต
มีชีวิตมีความหวังมีพลัง
รักศรัทธาในคุณค่ากันและกัน
มีความฝันมอบให้กันยั่งยืนทน
*******************************************


ถนนมิตรภาพ

ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ มุ่งสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประตูสู่ภาคอีสาน

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 คือถนนมิตรภาพ มุ่งสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มจากจังหวัดสระบุรีจนถึงจังหวัดหนองคาย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2498 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี กรมทางหลวงได้จ้างเหมาบริษัทต่างประเทศให้ดำเนินการต่อ คือ บริษัท SVERDRUP & PARCEL ENGINEERING CO. เป็นผู้สำรวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง แล้วให้บริษัท RAYMOND CONSTRUCTION CORPORATION เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2501 รวมระยะทางประมาณ 508 กิโลเมตร เป็นถนนที่ก่อสร้างได้ถูกต้องตามแบบมาตรฐานการก่อสร้างทางหลวงทุกขั้นตอน มีผิวการจราจรลาดยางแอสฟัลติคคอนกรีตสายแรกของประเทศไทย เนื่องจากถนนสายนี้ได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากสหรัฐอเมริกา รัฐบาลไทยจึงตั้งชื่อถนนนี้ว่า ถนนมิตรภาพ เพื่อเป็นอนุสรณ์ในความร่วมมือของ 2 ประเทศ

เป็นทางหลวงสายแรกที่ก่อสร้างถูกต้องตามแบบมาตรฐานการก่อสร้างทางหลวงทุกขั้นตอน และเป็นทางหลวงสายแรกของประเทศไทย ที่มีผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ตั้งชื่อถนนช่วงสระบุรี-ปากช่อง-นครราชสีมาว่า "ถนนสุดบรรทัด" เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493[1] ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นถนนมิตรภาพเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 เป็นถนนหลักที่จะเดินทางไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยแยกจากถนนพหลโยธินที่ชุมทางต่างระดับมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี ไปสิ้นสุดที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย เดิมทีถนนมิตรภาพเป็นถนนแบบ 2 ช่องทางจราจรแต่ปัจจุบันเป็นถนนแบบ 4-10 ช่องจราจร
ถนนมิตรภาพ
[radio]http://www.freewebs.com/mummy001/HuknongNannan%20Saomad[/radio]