ถนนพหลโยธิน
มารู้จัก ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 ถนนสายพหลโยธิน มุ่งสู่ภาคเหนือ
ถนนพหลโยธินถนนพหลโยธินถนนพหลโยธิน*************************************************
ถนนพหลโยธินเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 สายเหนือ ผู้สร้างคือกรมยุทธโยธาทหารบก ตอนแรกสร้างจากบริเวณสนามเป้าถึงดอนเมือง เรียกชื่อถนนว่า ถนนประชาธิปไตย ต่อมาจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีสมัยนั้นให้สร้างขึ้นเหนือต่อจนถึงจังหวัดเชียงราย แล้วตั้งชื่อถนนสายนี้ว่า พหลโยธิน เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระยาพหลพลพยุหเสนา ซึ่งชื่อเดิมว่า พจน์ พหลโยธิน เมื่อ พ.ศ. 2493 (10 ธันวาคม พ.ศ. 2493 ) ก่อนหน้านี้ถนนพหลโยธินมีชื่อเดิมว่า “ถนนประชาธิปัตย์” ถนนสายนี้มีระยะทางประมาณ 1,005 กิโลเมตร
ถนนพหลโยธินตอนแรกไปถึงดอนเมืองเมื่อปี 2479 แต่ได้ขยายต่อมาถึงจังหวัดลพบุรีเมื่อ 24 มิถุนายน 2483 จากนั้นจึงขยายตัวไปเรื่อย ๆ ในที่สุดได้มีการรวมทางหลวงสายลำปาง-เชียงราย เข้าเป็นส่วนหนึ่งของถนนพหลโยธินด้วย
ถนนพหลโยธินเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยตัดผ่าน เขตพญาไท เขตจตุจักร เขตบางเขน เขตดอนเมือง และเขตสายไหม ขึ้นไปสู่จังหวัดทางภาคเหนือ เริ่มตั้งแต่จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ แล้วออกไปทาง กำแพงเพชร (โดยไม่ผ่านพิษณุโลก) ตาก ลำปาง พะเยา ไปที่จังหวัดเชียงราย และสิ้นสุดที่อำเภอแม่สาย ระยะทางยาวประมาณ 1,005 กิโลเมตร
*************************************************
ถนนพหลโยธิน
[radio]http://www.freewebs.com/mummy001/Houjainuksoo[/radio]