ทางอุบลก่ะเผาถ่านแบบใช้เตาอบคือกันนี้หล่ะจ้า แต่ถ้าไผ๋ขี้คร้านปั่นก่ะใช้ดินกลบเอาแบบนี้จ้า