ประวัติย่อดาร์วิน

ประวัติย่อดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน (12 ก.พ. 2352 - 19 เม.ย. 2425) นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ สนใจประวัติศาสตร์ธรรมชาติมาตั้งแต่สมัยเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเอดินเบิร์ก ต่อมาศึกษาต่อด้านเทววิทยาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
ดาร์วินเดินทางไปกับเรือบีเกิลจากอังกฤษไปยังอเมริกาใต้เพื่อสังเกตสิ่งมีชีวิตในอีกซีกโลกพร้อมกับนำเรื่องราวจากการท่องเดินทาง 5 ปีอันยาวนาน นำเสนอเป็นหนังสือ On The Origin of Species เขาแสดงให้เห็นว่า สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีวิวัฒนาการอยู่เสมอมาผ่านกระบวนการคัดสรรตามธรรมชาติ

แนวคิดเรื่องวิวัฒนาการได้รับการยอมรับจากแวงวงวิทยาศาสตร์ และคนวงกว้างตลอดชีวิตของเขา ขณะที่ทฤษฎีการคัดสรรตามธรรมชาติได้รับการยอมรับให้เป็นการอธิบายกระบวนการวิวัฒนการหลักในคริสตทศวรรษ 30 และยังวางรากฐานให้กับทฤษฎีวิวัฒนาการสมัยใหม่ด้วย การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ของดาร์วินยังเป็นรากฐานให้กับชีววิทยาอีกด้วย โดยสามารถใช้อธิบายความหลากหลายของชีวิตได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
ดาร์วินนำแนวคิดของเขาไปหารือกับนักธรรมชาติวิทยาหลายคน แต่เขาเองต้องการเวลาเพื่อวิจัยให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น และให้ความสำคัญกับการศึกาาธรณีวิทยาเป็นอันดับแรก

เขาเริ่มเขียนทฤษำของเขาในปี 2401 ซึ่งเป็นเวลาที่อัลเฟรด รัสเซล ส่งบทความอธิบายแนวคิดคล้ายกับดาร์วิน และกลายเป็นแรงผลักดันให้ตีพิมพ์ผลงานออกมาพร้อมกัน

ในหนังสือ On the Origin of Species การอธิบายวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตว่าได้รับถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษร่วมกันเป็นคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญเมื่อใช้กล่าวถึงความหลากหลายในธรรมชาติ ดาร์วินยังอธิบายถึงวิวัฒนาการของมนุษย์ และการเลือกคู่ ใน The Descent of Man and Selection in Relation to Sex ตามมาด้วยหนังสือ The Expression of the Emotions in Man and Animals.

งานวิจัยเกี่ยวกับพืชของดาร์วินเป็นผลงานตีพิมพ์ออกมาเป็นลำดับ ผลงานชิ้นสุดท้าย เขาศึกษาไส้เดือนและผลกระทบต่อสภาพดิน

และเพื่อเป็นการเชิดชูผลงานอันโดดเด่นของเขา ร่างของดาร์วินได้รับเกีรยติให้ฝังในโบสต์เวสต์มินเตอร์ ใกล้กับจอห์น เฮิร์สเชล และไอเซค นิวตัน