ฝึกร่วมคอบร้าโกลด์09

ฝึกร่วมคอบร้าโกลด์09

ทหารนาวิกโยธินไทยและสหรัฐ ฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 09 โจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ที่บริเวณหาดยาว อ.สัต-บ ชลบุรี