ชาร์ลส์ ดาร์วินเรียกมันว่า..พืชกินแมลง


ชาร์ลส์ ดาร์วินเรียกมันว่า..พืชกินแมลง


ชาร์ลส์ ดาร์วินเรียกมันว่า..พืชกินแมลง


ชาร์ลส์ ดาร์วินเรียกมันว่า..พืชกินแมลง
คณะวิทย์จุฬาฯร่วมเฉลิมฉลอง 200 ปีชาร์ลส์ ดาร์วิน ส่งเหล่าพฤกษาฆาตกรรม มหัศจรรย์ของพืชกินแมลง มาใช้ชม ... นั่นคือ

พฤกษาฆาตกรรม...โลกมหัศจรรย์ของพืชกินแมลง นำตัวอย่างพืชหม้อข้าวหม้อแกงลิง, กาบหอยแครง, สาหร่ายข้าวเหนียว ฯลฯ

มาจัดแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของพืช ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่แห้งแล้ง ขาดธาตุอาหารไนโตรเจน จึงมีความพยายามปรับตัวด้วยการเปลี่ยนลักษณะสัณฐานส่วนของใบ เพื่อใช้ในการดักจับสัตว์ขนาดเล็กเช่นแมลง ซึ่งชาร์ลส์ ดาร์วินเรียกพืชที่มีลักษณะอย่างนี้ว่า “พืชกินแมลง”

“หม้อข้าวหม้อแกงลิง” (Nepenthes spp.) นับเป็นตัวอย่างพืชกินแมลงที่มีการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดได้อย่างน่าอัศจรรย์มาก เริ่มจากหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นไม้เถาเลื้อยลำต้นเตี้ย จึงต้องมีการปรับตัวด้วยการปรับเปลี่ยนเส้นกลางใบให้ยืดยาวและขดงอเป็นมือจับ เกาะยึดกับต้นไม้อื่นที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อชูลำต้นและใบให้สูงขึ้นเพื่อให้ได้รับแสงแดดเต็มที่

ไม่เพียงเท่านั้นปลายของมือจับที่เป็นแผ่นใบยังมีการปรับให้ขอบใบพับเข้าหากันตามแนวยาวมาเป็นกับดักรูปทรงกระบอก แต่ละชนิดมีวิธีการล่อสัตว์เล็ก ๆ ซึ่งส่วนใหญ่คือแมลงเข้ามาติดกับดัก อาจจะปรับให้มีสีสันภายนอกที่สะดุดตาหรือมีการผลิตกลิ่นเลียนแบบแมลงตัวเมียเพื่อดึงดูดแมลงตัวผู้ให้มาผสมพันธุ์

บางชนิดจะสร้างต่อมน้ำหวานล่อแมลงโดยเฉพาะมดเข้ามาหาน้ำหวาน ผนังภายในส่วนบนของกับดักมีสารพวกขี้ผึ้งมาฉาบไว้เป็นพิเศษทำให้ลื่น เมื่อเหยื่อที่เดินหลงเข้ามาถึงบริเวณนี้ก็อาจจะพลัดตกลงไปที่ส่วนล่างของกับดัก ซึ่งมีต่อมผลิตน้ำย่อยที่มีสภาพเป็นกรด สามารถย่อยแมลง หรือสัตว์อื่นๆที่มีขนาดเล็กได้ อีกทั้งในบางชนิดยังมีการปรับบริเวณปากของกับดักและบริเวณถัดลงมาให้มีขนแหลมชี้ลงด้านล่าง เพื่อทำให้เหยื่อที่พยายามไต่หนีขึ้นมามีโอกาสหนีได้ยากยิ่งขึ้น ส่วนกับดักแมลงนี้ยังมีลักษณะพิเศษอีกคือ มีฝาปิดเพื่อกันไม่ให้น้ำฝนตกลงไปเพราะจะส่งผลให้น้ำย่อยเจือจางลง

ชาร์ลส์ ดาร์วินเรียกมันว่า..พืชกินแมลง


ชาร์ลส์ ดาร์วินเรียกมันว่า..พืชกินแมลง
[radio]http://www.freewebs.com/mummy001/Ernklunhaimae%20Non%20Phonyeim[/radio]