สมองซีกซ้ายกับซีกขวา





สมองซีกซ้ายกับซีกขวา




******************************************



สมองซีกซ้ายกับซีกขวา


สมองซีกซ้ายกับซีกขวา



*****************************************



สมองซีกซ้ายกับซีกขวา





[radio]http://www.freewebs.com/mummy001/0001%20yangpenkhonteedouneayruk%20Karakade[/radio]