สมองซีกซ้ายกับซีกขวา

สมองซีกซ้ายกับซีกขวา
******************************************สมองซีกซ้ายกับซีกขวา


สมองซีกซ้ายกับซีกขวา*****************************************สมองซีกซ้ายกับซีกขวา

[radio]http://www.freewebs.com/mummy001/0001%20yangpenkhonteedouneayruk%20Karakade[/radio]