การคูณเลขเร็ว 2 เลขยกกำลังสองที่ไม่ถึง 20

มุมสาระการคูณเลขเร็ว 2    เลขยกกำลังสองที่ไม่ถึง 20
คนฟังเพลงฝึกการคูณเลขเร็วมาดังนี้นะคะ

เรื่องที่ 1 เลขยกกำลังสองที่ไม่ถึง 20

วิธีการ


เช่น
1) 12 x 12

..............นำ 1 x 1 = 1 หรือ 100
…………..2 x 2 = 4
…………..รวมแล้ว ได้ = 104
…………..นำ 10 x 2 = 20 x 2 = 40
…………..นำ 104 + 40 = 144


2) 13 x 13

..............นำ 1 x 1 = 1 หรือ 100
…………..3 x 3 = 9
…………..รวมแล้ว ได้ = 109
…………..นำ 10 x 3 = 30 x 2 = 60
…………..นำ 109 + 60 = 169

3) 17 x 17

..............นำ 1 x 1 = 1 หรือ 100
…………..7 x 7 = 49
…………..รวมแล้ว ได้ = 149
…………..นำ 10 x 7 = 70 x 2 = 140
…………..นำ 149 + 140 = 289

4) 18 x 18

..............นำ 1 x 1 = 1 หรือ 100
…………..8 x 8 = 64
…………..รวมแล้ว ได้ = 164
…………..นำ 10 x 8 = 80 x 2 = 160
…………..นำ 164 + 160 = 324


ถ้าฝึกบ่อยจะทำได้เองโดยอัตโนมัติค่ะ
การคูณเลขเร็ว 2    เลขยกกำลังสองที่ไม่ถึง 20
มุมสบายๆ
การคูณเลขเร็ว 2    เลขยกกำลังสองที่ไม่ถึง 20
ใบต้นหอมมีประโยชน์
เมื่อมีอาการคัดจมูก ให้
เด็ดใบต้นหอมมา 1 ใบ
เอาด้านในของใบต้นหอม
มาทาบติดจมูก ทั้งไว้สักครู่
จะรู้สึกหายใจสะดวกขึ้น


[fm]http://www.hotlinkfiles.com/files/2155541_mugpv/UpaihairiemNoo[/fm]