การเปรียบเทียบระหว่างเชาวน์ปัญญากับเชาวน์อารมณ์การเปรียบเทียบเชาวน์ปัญญากับเชาวน์อารมณ์**********************************************


มุมสาระ
การเปรียบเทียบเชาวน์ปัญญากับเชาวน์อารมณ์


การเปรียบเทียบเชาวน์ปัญญากับเชาวน์อารมณ์


การเปรียบเทียบเชาวน์ปัญญากับเชาวน์อารมณ์

การเปรียบเทียบเชาวน์ปัญญากับเชาวน์อารมณ์**********************************************
มุมสบายๆการเปรียบเทียบเชาวน์ปัญญากับเชาวน์อารมณ์เวลาที่ใช้ต้มไข่

ในการต้มไข่เป็ดฟองหนึ่ง
กำหนดไว้ว่าจะต้องต้มนาน
10 นาที ถ้าพ่อครัวต้องการ
ต้มไข่จำนวน 11 ฟอง

คำถาม
พ่อครัวจะต้องใช้เวลาต้มไข่
นานเท่าไร


การเปรียบเทียบเชาวน์ปัญญากับเชาวน์อารมณ์


เฉลย
ก็ใช้เวลา 10 นาทีเท่าเดิมนั่นแหละจ้า
เพราะว่าพ่อครัวมีหม้อใบใหญ่พอที่
จะต้มไข่จำนวน 11 ฟองได้พร้อมกัน
เจ้าค่ะ

ตอบได้ไหมคะ ปรบมือให้ตัวเองหน่อยจ้า

[fm]http://www.hotlinkfiles.com/files/2155501_c1zsf/ThahankeynpludsongNoo[/fm]