ทำไมนกที่อาศัยอยู่ในน้ำจึงไม่จมน้ำ

นกที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือนกน้ำนั้น บริเวณส่วนกลางของโคนหางของมัน จะมีต่อมสำหรับผลิตน้ำมันอยู่ปกตินกจะใช้ส่วนหัวและส่วนปาก ไซ้เอาน้ำมันจากส่วนนี้ไปทาให้ทั่วบริเวณขนอยู่เสมอ ทำให้ขนนกอาบด้วยไขมัน ขนนกจึงไม่เปียกน้ำ และระหว่างขนนกก็ยังมีอากาศแทรกอยู่มาก ดังนั้นนกจึงลอยตัวอยู่ได้ แต่ถ้ามีเหตุให้ขนนกต้องโดนน้ำมันดิบ ก็จะทำให้ขนนกไม่สามารถอุ้มอากาศได้ นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้นกจมน้ำตาย ซึ่งมักปรากฎอยู่เสมอเมื่อมีการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเล และการเสียชีวิตของนกน้ำจำนวนมากพบว่า สาเหตุมาจากพิษของน้ำมันที่ไหลลงสู่ทะเล