ทำไมไข่ของกบจึงมีวุ้นใสๆ ห่อหุ้มไว้ทำไมไข่ของกบจึงมีวุ้นใสๆ ห่อหุ้มไว้

ถ้าสังเกตไข่กบดีๆ จะพบว่ามีสีดำและมีวุ้นใสๆ ห่อหุ้มไว้อีกชั้นหนึ่ง วุ้นใสๆ นี้เองที่จะเป็นเกราะป้องกันภัยอย่างดีสำหรับไข่ของมัน จากการคุกคามของบรรดาปลาทั้งหลายเพราะกบวางไข่ในน้ำ และเนื่องจากไข่กบมีสีดำ มันจึงดูดกลืนแสงอาทิตย์ไว้ได้ง่าย วุ้นใสๆ ที่หุ้มไข่เอาไว้ก็จะช่วยรักษาความร้อนเอาไว้อีกทางหนึ่งทำให้กบฟักตัวได้เร็วขึ้น