ไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของอนุภาคมีประจุไฟฟ้า (ไม่เป็นกลาง) หรือหมายถึงอิเล็กตรอน ซึ่งมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ แต่โดยทั่วๆไป อนุภาคหรืออะตอมใดๆ ที่มีประจุไฟฟ้าไม่เป็นกลางเมื่อเคลื่อนที่ก็จะเกิดเป็นไฟฟ้าขึ้น
คุณสมบัติเฉพาะตัวของไฟฟ้านั้น เมื่อประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ก็จะมีทั้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นรอบๆ ประจุไฟฟ้า แต่ถ้าประจุไฟฟ้าอยู่กับที่ก็จะมีเฉพาะสนามไฟฟ้า ,ไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้ดีในตัวกลางที่เป็นสื่อไฟฟ้า เช่น ลวดทองแดง และไฟฟ้าก็สามารถเคลื่อนที่ได้ดีในของเหลวที่ไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์ และสามารถเคลื่อนที่ผ่านที่ว่างในอากาศ เช่นไฟฟ้าในก้อนเมฆอย่างฟ้าผ่า ฟ้าแลบ เป็นต้น