คั่นบ่ออกจากบ้าน บ่เห็นด่านแดนไกล
คั่นบ่ไปหาเฮียน กะบ่มีความฮู้
คั่นแม่นมีความฮู้ เต็มพุงเพียงปาก กะซางเจ้า
สอนเจ้าของบ่ได้ ไผสิหย่องว่าดี ไผสิหย่องว่าเก่ง